Zdravje in šport

Udarjališče

Vsaka jamica se začne z manjšim označenim območjem, ki ga ime¬nujemo udarjališče. To je izhodišče za igro (ponekod v Sloveniji ga imenujejo odbijališče). Gre za pravokotno ploskev, dve golfski palici v globino, katere sprednjo in stranski črti določajo zunanje meje dveh označeval. Udarjališče je poleg klubske hiše edini pro¬stor na golfišču, kjer se igralci pred začetkom igre predstavijo drug drugemu, se tako seznanijo in začno pogovor, po navadi o svoji golfski formi. Če so že odigrali igro, se na udarjališču umirijo in se med seboj spodbujajo. Udarjališče obsega območje, po navadi v celoti poraslo s kratko pokošeno travo, na katerem igralec začne igrati. Žogico mora po¬ložiti znotraj udarjališča, saj s tako, ki je zunaj udarjališča, ne sme igrati. Žogica je zunaj udarjališča, če v celoti leži zunaj njega. Dandanes ima večina igrišč tri ali celo več vrst udarjališč: taka, s katerih igrajo poklicni golfisti, in taka za ljubitelje. Ta pa se spet delijo na udarjališča, s katerih igrajo golfisti, in na taka, s katerih igrajo golfistke. Slednja so manj oddaljena od jamic, zato je igra golfistk praviloma krajša. Na vsakem udarjališču sta dve označevali, po navadi obarvani. To omogoča igralcu, da na vsaki jamici z lahkoto najde svoje udarja¬lišče.
  1. 2013/05/04(土) 01:15:17|
  2. Category: None
  3. | Trackbacks:0
  4. | Comments:0
<<No title | HOME |

Comments

Post a comment


Only the blog author may view the comment.

Trackbacks

Trackbacks URL
http://onlinesportsbetting.blog.fc2.com/tb.php/1-4dc4610e
Use trackback on this entry.