Zdravje in šport

Vitamini so hranilne snovi, ki jih človek potrebuje v zelo majhnih količi¬nah, vendar morajo biti nujno prisotni v naši hrani. Če nekega vitamina v hrani nekaj časa primanjkuje, nastopi bolezen, imenovana avitaminoza, ki se lahko konča s smrtjo. Tudi če določen vitamin obstaja v hrani, vendar ne v zadostni količini, se pojavijo motnje v počutju, poslabša se delovna storilnost in odpor¬nost proti infekcijskim boleznim. Takšno stanje označujemo kot hipovitaminozo. Danes imamo na tržišču razne vitaminske preparate npr. cedevita, cedemonta itd., pa tudi nekateri čisti vitamini so v prosti prodaji. Prevelike količine ne¬katerih vitaminov zaradi nekontroliranega jemanja lahko tudi povzročijo bo¬lezen — hipervitaminozo. Poleg tega pa se organizem poleni in slabše izkorišča vitamine iz živil. Vitaminske preparate borno zato jemali le na zdravnikovo priporočilo, sicer pa bomo izkoriščali vitamine iz naravnih virov. Raznovrstna hrana, ki jo uživamo deloma tudi surovo, predvsem pa svežo, nam zagotovi zadostne količine vitaminov. Več na dieta.
  1. 2013/05/08(水) 06:10:11|
  2. Category: None
  3. | Trackbacks:0
  4. | Comments:4

Udarjališče

Vsaka jamica se začne z manjšim označenim območjem, ki ga ime¬nujemo udarjališče. To je izhodišče za igro (ponekod v Sloveniji ga imenujejo odbijališče). Gre za pravokotno ploskev, dve golfski palici v globino, katere sprednjo in stranski črti določajo zunanje meje dveh označeval. Udarjališče je poleg klubske hiše edini pro¬stor na golfišču, kjer se igralci pred začetkom igre predstavijo drug drugemu, se tako seznanijo in začno pogovor, po navadi o svoji golfski formi. Če so že odigrali igro, se na udarjališču umirijo in se med seboj spodbujajo. Udarjališče obsega območje, po navadi v celoti poraslo s kratko pokošeno travo, na katerem igralec začne igrati. Žogico mora po¬ložiti znotraj udarjališča, saj s tako, ki je zunaj udarjališča, ne sme igrati. Žogica je zunaj udarjališča, če v celoti leži zunaj njega. Dandanes ima večina igrišč tri ali celo več vrst udarjališč: taka, s katerih igrajo poklicni golfisti, in taka za ljubitelje. Ta pa se spet delijo na udarjališča, s katerih igrajo golfisti, in na taka, s katerih igrajo golfistke. Slednja so manj oddaljena od jamic, zato je igra golfistk praviloma krajša. Na vsakem udarjališču sta dve označevali, po navadi obarvani. To omogoča igralcu, da na vsaki jamici z lahkoto najde svoje udarja¬lišče.
  1. 2013/05/04(土) 01:15:17|
  2. Category: None
  3. | Trackbacks:0
  4. | Comments:0